ವಿದೇಶಿ ಖಬ್ರೊ

ಅತ್ಯಾಚಾರ್: ಪುರ್ವಿಲೊ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಚ್ಯಾಂಪಿಯನ್ ಬಾಬ್ ಹೆವಿಟ್ ಹಾಕಾ 6 ವರ್ಸಾಂ ಜೈಲ್!

ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ ಡಬಲ್ಸ್ ಪುರ್ವಿಲೊ ಚ್ಯಾಂಪಿಯನ್ ಬಾಬ್ ಹೆವಿಟ್ ಹಾಕಾ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಆನಿ ಪ್ರಾಯ್ ಭರನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆರ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ಅಪ್ರಾಧ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಗುನ್ಯಾಂವಾಚೆರ್ ದಕ್ಷಿಣ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಕೊಡ್ತಿನ್ 6 ವರ್ಸಾಂಚಿ ಶಿಕ್ಷಾ....

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>

 
 
 
 
 

ಫಿಲ್ಮೀ ಸಂಸಾರ್

ಸಾಂಗಾತಾಂ ಏಕ್ ಸಿನೆಮಾ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್; ಸಲ್ಮಾನಾಕ್ ಟ್ವೀಟ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಸ್ಟೆಲ್ಲೋನ್!

ಮುಂಬೈ: ಹಾಲಿವುಡ್ ನಟ್ ಸಿಲ್ವೆಸ್ಟರ್ ಸ್ಟೆಲ್ಲೋನ್ ಆನಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಹಾಂಕಾ ಸಮಾನಾಂತರ್ ಅಭಿಮಾನಿಚೆಂ ಸಂಯೋಗ್ ಆಸಾ. ದಭಾಂಗ್ ನಟ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಸಂಗಿಂ ಆಕ್ಷನ್ ಸಿನೆಮಾ ಕರ್ಚೆಂ ಆಸಕ್ತ್ ದಾಕಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ರ್ಯ್ಯಾಂಬೋ ಖ್ಯಾತಿಚೊ....

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>