ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್

ಟಾಟಾ ಡೊಕೊಮೊಚೆಂ 3ಜಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ನಗರ್ ಆನಿ ಗ್ರಾಮೀಣ್ ಭಾಗಾಂಕ್ ವಿಸ್ತರಣ್

ಮಂಗ್ಳುರ್: ಟಾಟಾ ಟೆಲಿಸರ್ವಿಸಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಟಾಟಾ ಡೊಕೊಮೊ, ಆದ್ಲ್ಯಾ ಆರ್ಥಿಕ್ ವರ್ಸಾಂತ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಆಪ್ಲೆಂ 3ಜಿ ಆನಿ 2ಜಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ವೆಗಾನ್ ವಿಸ್ತರಣ್ ಕೆಲಾ. 1000 ನವೆಂ 3ಜಿ ಟವರ್ ಆನಿ 500 ನವೆಂ 2ಜಿ ಟವರ್ ಸೆರ್ವುನ್, ಹೆಂ ಟ್ರೆಂಡ್....

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>